Thông tin chi tiết được đăng trên trang:

http://tc2k12vb2.wordpress.com/2011/01/10/tat-nien-cuoi-nam-2010-cu-lao-phuoc-thien/

Advertisements