Giảng viên: Trần Nguyên Đán

Email: dantcdn@ueh.edu.vn

Đề bài tập nhóm (Các bạn nghe ở file bh 1 – từ 1:11:00)

Download

STT HỌC PHẦN THI LỚP THỜI GIAN PHÒNG THI SL
1 Nguyên lý và thực hành bảo hiểm 

(Học Tối T2/T4/T6 GĐ C203)

01 23/01/11 – 07g00 B111 (001 – 055) 55
B112 (056 – 110) 55
B211 (111 – 155) 45
2 Phân tích tài chính 

(Học Tối T2/T4/T6 GĐ C301)

02 23/01/11 – 07g00 B212 (001 – 055) 55
B311 (056 – 110) 55
B312 (111 – 155) 45
3 Nguyên lý và thực hành bảo hiểm 

(Học Tối T3/T5/T7 GĐ C203)

03 23/01/11 – 09g15 B115 (001 – 055) 55
B210 (056 – 110) 55
B310 (111 – 155) 45
4 Phân tích tài chính 

(Học Tối T3/T5/T7 GĐ B309)

04 23/01/11 – 09g15 B507 42


Advertisements