Thầy: Dương Kha

STT HỌC PHẦN THI LỚP THỜI GIAN PHÒNG THI SL
1 Mô hình tài chính 

(Học Tối T2/T4/T6 GĐ C203)

01 21/11/10 – 07g00 B019 (001 – 055) 55
B118 (056 – 110) 55
B126 (111 – 165) 55
2 Đầu tư tài chính 

(Học Tối T2/T4/T6 GĐ C301)

02 21/11/10 – 07g00 B412 (001 – 055) 55
B512 (056 – 110) 55
B612 (111 – 155) 45
3 Mô hình tài chính 

(Học Tối T3/T5/T7 GĐ C203)

03 28/11/10 – 07g00 B019 (001 – 056) 56
B118 (057 – 111) 55
B126 (112 – 166) 55
4 Đầu tư tài chính 

(Học Tối T3/T5/T7 GĐ B309)

04 28/11/10 – 07g00 B211 55
Advertisements