Tài liệu của thầy

Download

Hương đẫn download ở mục hướng dẫn ở tiêu đề trên cùng

Các bạn cần vấn đề gì thì cứ để lại phản hồi (Nhấp vào nút: Để lại phản hồi ở phía trên)

STT HỌC PHẦN THI LỚP THỜI GIAN PHÒNG THI SL
3 Thuế I

(Học Tối T2/T4/T6 GĐ B116)

01 21/11/10 – 18g00 B409 (001 – 045) 45
B615 (046 – 088) 43


Advertisements