Các bạn mở file chọn Read Only nhé.

Download

STT HỌC PHẦN THI LỚP THỜI GIAN PHÒNG THI SL
1 Kế toán tài chính(Học Tối T2/T4/T6 GĐ B116) 01 24/10/10 – 18g00 B115 (001 – 040) 40
B215 (041 – 080) 40

Xem điểm thi


Advertisements