Thời gian học: 11/09/2010 – 07/10/2010

Giảng viên: Cô Trần Thị Thùy Linh

Tài liệu: Cô không cho tài liệu (tự tìm trên web của trường)

Điểm: Giữa kỳ: 50%, Cuối kỳ 50%

Bài giảng, Đề thi, Bài giải không biết đúng sai, các bạn xem và góp ý.

Download All

3 Đầu tư tài chính 

(Học Tối T3/T5/T7 GĐ C203)

03 31/10/10 – 18g00 B115 (001 – 055) 55
B116 (056 – 110) 55
B315 (111 – 155) 45

 

Advertisements