Tất cả điểm thi của lớp Tài Chính Doanh Nghiệp VB2K12 được lưu tại đây các bạn có thể download về để đối chiếu với bảng điểm sàu này.

Bảng Excel đẻ các bạn nhập điểm vào lưu lại điểm của mình Download

Download tất cả điểm thi

Advertisements