22/02/10

Cô: Đặng Thị Bạch Vân

Sách học:

Giáo trình thuế 45 tiết – ThS Võ Thế Hào – Trường ĐHKT.HCM

Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm thuế – TS Nguyễn Kim Quyến

Sách có bán ở nhà sách bên trong trường KT (Nguyễn Tri Phương, 3/2, Nguyễn Đình Chiểu)

web tham khảo:

http://www.mof.gov.vn

http://www.gdt.gov.vn

http://www.hcmtax.gov.vn

http://www.customs.gov.vn

Thi và tính điểm:

Thời gian thi có thể từ 60 đến 90 phút, làm 1 hoặc 2 bài tập tự luận (không lý thuyết), không sử dụng tài liệu.

Điểm quá trình 30% (các bài kiểm tra, bài tự nguyên cứu, sửa bài tập, phát biểu lấy hs 1, 1 lần kiểm tra có báo trước lấy hs 2)

Điểm thi lấy 70%

Danh sách lớp thuế 246, Phòng C301

01/03/10

Thứ 2 (1/3), Thứ 4 (3/3) Lớp được nghỉ, các bạn làm bài tập tự nguyên cứu, thứ 6 học nộp bài.

Bài làm có thể viết tay hoặc đánh máy, ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh, lớp Thuế 1 – 246, MSSV

Bài số 1: Các anh chị tham khảo sách giáo khoa và hoàn thành các bài

tập sau đây trong sách bài tập: BT1, BT2, BT4, BT5 và BT6.
Bài số 2: BT tự nguyên cứu VB2 TCDN     file.mdi hoăc file.dpf
05/03/10
Làm bài tập: BT7, BT8, BT9 (Bạn nào chưa nộp Bài số 2 thì làm và nộp)
12/03/10
Cô gởi bài giải các bài tập đã làm trước download
Cô thông báo lại, chúng ta sẽ đi học đầy đủ vào tối thứ 4, và sẽ có làm 1 bài kiểm tra nhỏ làm kiểm tra giữa kỳ.

Download tài liệu thuế 1

Thông báo: Có một số bạn hay xóa mail,  Cho nên mọi thông tin các bạn liên hệ trong mail và trên trang này.

Mail: taichinhdoanhnghiep.k12@gmail.com

Pass: 08092009

Advertisements