Các bạn nào chưa có bb thì đi làm nhé, chắc là giữa năm 2010 sẽ lên kế hoạch đi.

Advertisements