Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo việc giải quyết chuyển đổi chuyên ngành đào tạo như sau:

1) Thời gian nhận đơn chuyển chuyên ngành: 02 tuần trước khi bắt đầu đăng ký học phần của học kỳ 2, học kỳ 3 của khoá học.

2) Quy trình xét chuyển chuyên ngành: – Sinh viên làm đơn đề nghị chuyển chuyên ngành (theo mẫu, có thể tải tại đây), trong đơn cần trình bày rõ lý do xin chuyển chuyên ngành, có xác nhận của cơ quan công tác; – Sinh viên nộp đơn tại phòng Quản lý đào tạo – CTSV (phòng A0.14), cơ sở A, cổng 17 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, trong giờ hành chính; – Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo kết quả chuyển ngành tại trang web www.qldt.ueh.edu.vn.

3) Một số vấn đề liên quan việc chuyển chuyên ngành: – Thời gian đào tạo tính theo khoá nhập học; – Sinh viên vẫn sử dụng mã sinh viên, tài khoản, thẻ sinh viên đã được cấp trước đó; – Các học phần đã tích lũy (đạt từ 5 điểm trở lên) thuộc chuyên ngành cũ được bảo lưu, chuyển điểm qua chuyên ngành mới nếu cùng nội dung đào tạo; – Sinh viên đăng ký học và tích lũy các học phần (môn học) thuộc chuyên ngành mới từ học kỳ tiếp theo.

Thông báo này áp dụng cho các khoá Văn bằng 2 chính quy từ ngày 01/08/2009. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên theo số điện thoại: -Tổng đài: 38.230082 (số nội bộ 151, 182); -Tổ Công tác sinh viên: 62.726965 hoặc Trưởng phòng: 38.229646.

Nguồn thông tin:  http://www.qldt.ueh.edu.vn

Advertisements