Đề C:

Lựa chọn 1 sản phẩm – dịch vụ cụ thể. Hãy mô tả 2 phân khúc khác biệt tồn tại trên thị trường liên quan đến sản phẩm – dịch vụ đó.

Bài Slide chinh thức thuyết trình Download

Sản phẩm: Laptop

2 phân khúc khác biệt: a. Giá rẻ

                                       b. Cao cấp

Khái niệm phân khúc thị trường: PKTT là chia thị trường không đồng nhất thành các khúc thị trường đồng nhất để làm nổi rõ lên sự khác biệt về nhu cầu, tính cách hay hành vi.

CN ngày 31/5: Chúc tất cả lớp TC2 thi TCTT tốt. Thi xong ở lại làm bài tập nhóm nhé, phòng B312
3. Tối thứ 3: ngày 2/6 nộp bài  làm slide.
4. Tối thứ 5: Nộp bài slide của nhóm cho thầy.
Các bạn có thể gởi bài của mình cho tất cả thành viên trong nhóm để dễ dàng trao đổi thông tin.
Chúc các bạn vui vẻ.

Bảng câu hỏi thăm dò về laptop các bạn xem và góp ý, nội dung nhu vậy đã đầy đủ chưa? xin ý kiến trước 13 giờ. Đẵ thêm vài thần ở file số 2

Slide phân khúc thị trường các bạn xem phần nhiệm vụ của mình tương ứng với Slide và có thêm bớt gì thì comments sớm trên blog. hay mail cho minh nhé. sang mai phải tổng hợp sớm để gửi thầy

Phân công chuẩn bị trước cho bài thuyết trình:

Slide bạn Công Tuấn và Hoàng sẽ làm và đưa lên Blog chiều nay (thứ 4). Các bạn vào blog download về xem và kiểm tra phần nhiệm vụ của mình, có bỏ xung them bớt ý gì, thì sáng thứ 5, send gấp cho mình, để mình kịp bổ sung vào và nộp cho thầy vào sáng đó luôn. email mình: pmhoang@gmail.com

Thuyết trình chính: Chị Bích Nga (Phần cao cấp)- Thanh Tân (Phần giá rẻ):  (các bạn khác chuẩn bị các phần của mình)

1. Trạng thái nhu cầu, Động cơ tiêu dùng: Tân, Ngọc, Hoàng

2. Mô tả sự khác biệt: Bích Nga, Phục, Tú

3. Lợi ích tìm kiếm: Thái, Huyền, Thu

4. Các nhân tố hành vi liên quan đến sản phẩm: Yến, Loan, Trân

5. Mô tả sản phẩm: Công Tuấn, Thị Nga

6. Thương hiệu thành công (sản phẩm đại điện và số liệu): Bích Nga, Hoàng

Tham khảo: các bạn đọc trong sách Marketig căn bản (quyển màu xanh) nhưng ý sau, mình thấy rất bổ ích:

2.1.1 Dân số – T31

2.1.4 Công nghệ – T36

2.1.6 Vắn hóa – T38

2.2.4 Khách hàng – T43

Hình 3.1 – T49 (Hành vi mua hàng)

Bài giảng về phân khúc thị trường của thầy Nam, các bạn download về nghe để hiểu rõ hơn về phân khúc, bạn vào mục: Marketing căn bản/ Download All/ Audio/ mkt 04b.mp3

Slide Phân khúc thị trường (mới):  Marketing căn bản/ Download All/ Marketing Basic 2.zip

Email của 1 bạn không có thực, Mình send mail bị trả về, xin kiểm tra lại:  Loan

Advertisements