Stt. Stt trong danh sách lớp. Họ và Tên

01. 40 Phạm Minh Hoàng 0989.888.177 pm.hoang@yahoo.com hoặc pmhoang@gmail.com
02. 109 Đào Thanh Tân 090.770.6959 tantiteo@yahoo.com
03. 90 Hồ Văn Phục 093.273.4799 phvarch@yahoo.com
04. 77 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 0168.2767.556 hormis2311@yahoo.com
05. 72 Nguyễn Ngọc Bích Nga 0909.355.093 nhocnga@yahoo.com
06.      Dương Trương Phương Tú 0986.506.742 tuphuong151@yahoo.com
07. 149 Phạm Ngọc Huyền Trân 0983.011.047 pn_htran@yahoo.com
08. 45 Nguyễn Thu Huyền 0989.090.746 huyen07mt1n@yahoo.com
09. 73 Nguyễn Thị Nga 0955.279.218 nganguyen085@gmail.com
10. 55 Lê Thị Ngọc Loan 0972.046.787 luxialoan@yahoo.com
11. 117 Trần Nguyên Thái 0988.280021 thaingt@yahoo.com
12. 181 Dương Phi Yến 090.939.1186 serin1101@yahoo.com
13. 130 Nguyễn Thị Huyền Thu 0906.271.231 huyenthuktxd@yahoo.com
14. 160 Trần Công Tuấn 093.837.4073 tuantc@sapaco-vn.com

Các bạn trong nhóm xin cho biết số điện thoại liên lạc của nhau? Số điện thoại di động và số điện thoại bàn (nếu có)

Xin cho biết níck chát và email. để chúng ta co thể liên lạc với nhau bất cứ hình thức nào phù hợp.

Advertisements