Slide giáo trình TCTT của thầy Nguyễn Vĩnh Hùng <Link Download ở dưới>

Giao trình, bài tập, trắc nghệm TCTT (Tham khảo) <Link Download ở dưới>

Bải giảng trên lớp của thầy Nguyễn Vĩnh Hùng <Link Download ở dưới>

 • Bài 1  –  07/04/09  Thứ 3 <Link Download ở dưới>
 • Bài 2  –  09/04/09  Thứ 5 <Link Download ở dưới>
 • Bài 3  –  11/04/09  Thứ 7 <Link Download ở dưới>
 • Bài 4  –  14/04/09  Thứ 3 <Link Download ở dưới>
 • Bài 5  –  16/04/09  Thứ 5 <Link Download ở dưới>
 • Bài 6  –  18/04/09  Thứ 7 <Link Download ở dưới>
 •                 21/04/09  Thứ 3  –  Kiểm tra lần 1
 • Bài 7  –  23/04/09  Thứ 5  (Bạn nào có cho mình xin)
 • Bài 8  –  25/04/09  Thứ 7 <Link Download ở dưới>
 • Bài 9  –  28/04/09  Thứ 3 <Link Download ở dưới>
 •                 30/04/09  Thứ 5  –  Nghỉ lễ 30/4
 • Bài 10 –  02/05/09  Thứ 7  (Bạn nào có cho mình xin)
 • Bài 11  –  05/05/09  Thứ 3 <Link Download ở dưới>
 •                   07/05/09  Thứ 5  –  Kiểm tra lần 2
 •  Bài 12  –  09/05/09  Thứ 7  (Bạn nào có cho mình xin)
 • Bài 13  –  12/05/09  Thứ 3 <Link Download ở dưới>  (Kết thúc môn học)

Download All (Cập nhật bài giảng mới sau khi học xong)

(Các bạn hãy upload tài liệu lên một trang web nào cũng được chẳn hạn như http://www.mediafire.com xong viết vài lời trên blog này để chia sẻ file  – Mong tất cả cùng giúp  nhau học tốt)

Mediafire.com không còn “Thoải mái” với IP từ việt nam, Nếu thấy thông báo “Processing donload request” mà không xuất hiện “Click here to download” bạn vào trang http://tinyurl.com/dhdohh để xem hướng dẫn. 

Advertisements