Bài giảng trên lớp của cô Mai Thanh Loan

 • 01  – T3 – 07/07/09 <Link Download ở dưới>
 • 02  – T5 – 09/07/09 <Link Download ở dưới>
 • 03  – T7 – 11/07/09 <Link Download ở dưới>
 • 04  – T3 – 14/07/09 <Link Download ở dưới> 
 • 05  – T5 – 16/0709 <Link Download ở dưới>
 • 06  – T7 – 18/07/09 <Link Download ở dưới>
 • 07  – T3 – 21/07/09 <Link Download ở dưới>
 • 08  – T5 – 23/07/09 <Link Download ở dưới>
 • 09  – T7 – 25/07/09 <Link Download ở dưới>
 • 10  – T3 – 28/07/09 <Link Download ở dưới>
 • 11  – T5 – 30/07/09 <Link Download ở dưới>
 • Download All  (Cập nhật bài giảng mới sau khi học xong)

  Bạn nào có tài liệu hãy share cho mọi người nhé.

  Thông báo: Môn NL Thống Kê KT thi giữa kỳ vào thứ 7 ngày 18/07/2009. Hình thức thi Trắc nghiệm đề mở. Các bạn nhớ đi đầy đủ.
  Chúc các bạn thi tốt.

  Advertisements