Các bạn tham khảo các bài trắc nghiệm, tự luận và đề thi, Bạn nào giải mẫu cho lớp tham khảo? giải xong gửi mình up lên web cho cả lớp. Mong rằng lớp mình ai cũng thi đạt môn NLKT này.

Đề thi giữa kỳ – khóa trước

Câu hỏi trắc nghiệm – bài tập tự luận

Đề thi của khóa chính quy

Bài giảng trên lớp của cô Nguyễn Thu Hằng

Download All

(Các bạn hãy upload tài liệu lên một trang web nào cũng được chẳn hạn như http://www.mediafire.com xong viết vài lời trên blog này để chia sẻ file  – Mong tất cả cùng giúp  nhau học tốt)

Advertisements