Bài giảng trên lớp của thầy Trần Bá Thọ

 • 01  – T3 – 09/06/09 <Link Download ở dưới>
 • 02  – T5 – 11/06/09 <Link Download ở dưới>
 • 03  – T7 – 13/06/09 <Link Download ở dưới>
 • 04  – T3 – 16/06/09 <Link Download ở dưới> 
 • 05  – T5 – 18/06/09 <Link Download ở dưới>
 • 06  – T7 – 20/06/09 <Link Download ở dưới>
 • 07  – T3 – 23/06/09 <Link Download ở dưới>
 • 08  – T5 – 25/06/09 <Link Download ở dưới>
 • 09  – T7 – 27/06/09 <Link Download ở dưới>
 • 10  – T3 – 30/06/09 <Link Download ở dưới>
 • 11  – T5 – 02/07/09 <Link Download ở dưới>

Giáo trình <Link Download ở dưới> (Thứ 7 – 13/06/09 Thầy có thay đổi Chương 2 ở Slide cuối cùng – Xin các bạn Download lại)

Download All (Cập nhật bài giảng mới sau khi học xong)

Mình đang có đề thi trắc nghiệm giữa kỳ, Thi cuối kỳ cũng tương tự như vậy, Bạn nào có nhu cầu photo thì đến lớp liên hệ mình để photo.

Bạn nào có tài liệu hãy share cho mọi người nhé! Cảm ơn các bạn nhiều!

Advertisements