Trong chúng ta đa số ai cũng đi làm nên chuyện bận việc công ty, đi công tác, vắng mặt vài buổi là chuyện bình thường, những lúc như vậy rất cần có sự giúp đỡ của các bạn khác.

Chúng ta hãy liên hệ cho nhau để cùng giúp nhau những lúc khó khăn. Các bạn hãy để lại thông tin của bạn sao cho các bạn khác có thể dễ dàng liên hệ với bạn.

Advertisements